Una noció abstracta

Melanie Flores Bernholz_4t C SECUNDÀRIA_E. A. ORDINO

Un conjunt de qualitats que desperten un delit espiritual, que poden arribar a un plaer satisfactori, un sentiment d’admiració? La bellesa. Què entenem per bellesa? Segons Tomàs d’Aquino és totes aquelles coses agradables a la vista! Forma, aspecte visual, moviments, sorolls, olors, sabors, percepcions… és el que ens transmet la paraula bellesa. Però, la bellesa està en els ulls de l’observador! Molt sovint la menyspreem perquè tendim només a fixar-nos en la part estètica però, i si mirem més enllà? Amabilitat, sensibilitat, tendresa, intel·ligència, creativitat, qualitats emocionals, valors que fan que una persona sigui especial.