Versió de Perseu

Cristina Cortés De Jesús_3r ESO D_INSTITUT ESPANYOL

Un nadó va néixer i al poc temps van matar la mare i van posar-la amb el seu fill dins d’un taüt deixant-los a la deriva. Uns navegants els van trobar i els van recollir. Al cap de vint-i-cinc anys una gran ona féu naufragar l’embarcació i els va matar a tots, tret de Perseu. Quan va arribar a una ciutat volien matar-lo perquè era fill d’un déu i temien que això els dugués la mort. Així que el van sotmetre a una prova per veure si se’n podrien alliberar. Consistia a fer-lo anar a l’inframón per impedir l’alliberament del Cràder. No hi confiaven gaire, però Perseu amb l’ajuda secreta de Zeus va superar la prova i tots van sobreviure.