La història de Llingua

Emma Le Corre_3r E EA Segona Ensenyança Encamp

Hi havia una vegada uns joves que anaven a l’escola. Van arribar molt cansats ja que no dormien suficientment per tenir energies a l’escola. Van arribar a classe d’anglès i es van adormir, llavors no van assabentar-se de res. Els profes ho van parlar i van explicar que fer classe al matí no servia de gaire perquè no feien cas i no aprenien. Els profes ho van parlar amb Govern i del Govern va sorgir la idea de crear una organització de llengües que es faria a partir de les 17.30 h (després de l’escola) perquè a la tarda tenen més energia. No serien classes obligatòries ja que si l’alumne no hi pot anar no passa res. Serien classes gratuïtes i es podria treballar pel web. Els alumnes van estar contents i van aprendre moltíssim a Llingua.