Esperança

Natasha Ramos_3r B EA 2A ENSENYANÇA SANTA COLOMA
Avui vaig pels passadissos de l’hospital amb la meva filla Mia. Fa deu anys vaig treure un noi, en Marc, de casa seva, la qual s’estava enfonsant entre les flames. Els metges ens van dir que ja no podria caminar més. Cada tarda la meva filla m’acompanyava a veure’l a l’hospital fins que va començar a anar-hi ella sola. El nen anava creixent, superant obstacles i passant proves. La Mia anava a l’hospital cada tarda i molts cops sortia del col·le perquè el Marc es trobava malament. La majoria de metges no tenien esperances que tornés a caminar però ara el veig somrient amb els peus sobre l’altar posant-li l’anell a la meva filla.