L’estiu

Tatiana Gonçalves_3r B EA SEGONA ENSENYANÇA ENCAMP
Un estiu a Andorra una nena va anar al parc a jugar amb unes amigues però cap d’elles va aparèixer. La nena es va quedar sola, la nena va començar a plorar perquè no hi havia ningú que jugués amb ella. Passat un temps un nen va arribar i va veure la nena plorant i es va apropar per parlar amb ella. La nena li va dir que l’havien deixat sola i el nen va sentir molta pena per la nena i va voler jugar amb ella.