El meu últim intent suïcida

Samantha Fernández-Luengo_3r B EA Segona Ensenyança Ordino
Em vaig despertar en una habitació buida, no podia veure res. Em vaig aixecar, esperant trobar un interruptor que il·luminés aquella foscor. Passava les meves mans per les parets lentament, però continuava sense trobar absolutament res. Semblava que eren infinites: no hi havia un punt on les parets es trobessin. Vaig veure una petita llum al final del passadís i, decidida a atrapar-la, vaig continuar avançant, però per molt que avancés la llum seguia sent petita i estant lluny. No puc dir fins quan vaig estar caminant. Vaig asseure el meu cos cansat deixant les parets i així em vaig quedar, contemplant com la llum no arribava a mi.