Els serveis

Dani Morais_3r A COL·LEGI ANNA MARIA MOLINER

Andorra disposa dels millors serveis d’electrònica? A Andorra la gent que juga a videojocs de vegades vol comprar targetes d’steam, play i es troba amb diversos problemes. Als altres països hi ha targetes de 5, 10, 15, 20, 25, i 50 euros. A Andorra tampoc hi ha botigues oficials com Game… També ens trobem amb el problema que la gent que vol descarregar jocs des de l’aplicació, resulta que aquesta a Andorra no disposa dels permisos per a descarregar determinats continguts. Quina és la solució? El que s’hauria de fer és comprar el mateix servei d’Espanya perquè les persones que juguen o vulguin descarregar certs serveis ho puguin fer des d’Andorra.