El color del mirall

Tània Ibern_2n DEp SASO FORMACIÓ PROFESSIONAL

Ni tan sols la persona més sàvia del regne pogué donar una explicació coherent a l’actuació d’aquell vell boig, com podia un home caminar damunt l’aigua?
El savi s’apropà al boig i li digué.
-Sóc el teu sobirà i t’ordeno que em diguis com ho has fet!
El boig entre rialles l’agafà del braç i el portà fins al riu i li demanà què era el que veia en aquell riu.
El savi digué:
-Aigua, només hi veig aigua!
El boig el mirà i li respongué:
-Si hi vols veure aigua, hi haurà aigua, si tu vols veure-hi el pont hi haurà el pont.