El món optimista

Cristian Sanchez_2 BAC PRO E LYCÉE COMTE DE FOIX

En el món hi ha molta crisi! L’economia ens afecta a tots, hi ha molta gent a l’atur i no hi ha treball. Hauríem de pensar-hi clarament, i ser optimistes. Tots sabem que el món està molt malament però els problemes solament són situacions difícils sense resoldre! Si intentem resoldre els nostres tràngols i pensem en les conseqüències dels nostres actes, podrem viure en un món millor tots units. Resolent els nostres problemes i una vegada alliberats d’ells podrem crear un món nou! El món està fatal, assumim-ho, però no per aquesta raó ens hem de frustrar, hem de ser optimistes.