Els animals

Anna Bozo_Sanitari i social 2 C. FORMACIÓ PROFESSIONAL

En aquest món on vivim hi ha moltes classes d’animals. Els animals del zoo com escurçons, camells…, els animals domèstics com gossos, gats,… els animals de granja com porcs, gallines…
Ara bé, la gran Arca de Noé és a la societat on vivim. Hi ha un gran ventall d’escurçons que devoren amb la seva llengua a tots els qui poden, els camells que no saben guanyar-se la vida d’una altra manera que no sigui destruint la dels altres, els gossos que et borden quan poden, les gallines que es passen el dia escatainant. Per tant, per veure animals no cal anar ni al zoo, ni a les granges; les persones del carrer en som un bon exemple.