Per què hi ha animals que tenen taques?

Nil Dilmé _3r A EA 2A ENSENYANÇA ENCAMP

Hi havia una vegada, fa molts i molts milions d’anys, que es van aproximar dos meteorits molt grans cap a la Ter­ra, un per cada costat de la Terra. A dins d’un meteorit hi havia una substància molt rara, era com tinta indeleble. Quan van arribar a la Terra van xocar a uns 16.000 metres de la superfície i a 1.000 km/h aproximadament. El xoc va ser tan fort que la tinta es va escampar per tota la Terra. Llavors els animals que van quedar afectats es van quedar sempre amb taques.
Com per exemple les vaques, els guepards, les girafes…