La vida és curta

Bonaventura Pedescoll _3r D EA SEGONA ENSENYANÇA ORDINO

La vida, encara que pot sonar filosòfic i una comparació barata, és una carrera sense pausa. Rectifico, la vida és… Un període de temps, no… Una oportunitat, tampoc. La vida és… La vida és una cosa massa extensa per comparar-la amb una activitat o un objecte, i de fet és un tema massa ampli per ficar-lo en un microrelat. No ha estat gaire bona idea. Bé, el que vull dir són dues coses. Que la vida és curta, molt curta, i que no s’ha de malgastar el temps i menys que algú visqui la teva vida per tu. I la segona, que la vida té un sentit, el qual ensenyaré a tot el món i amb el qual tothom podrà viure millor. El sentit de la vida és…