Passions

Uxio García_4t A EA SEGONA ENSENYANÇA Ordino
Utilitzem l’esforç per a moltes coses. Pot ser un esforç que no ens agradi o pot ser un esforç que ens agradi. Avui parlaré del segon tipus, l’esforç que ens agrada; però quan realment ens agrada una cosa, l’esforç que hi dediquem no ha de suposar un esforç, ha de ser una passió. I les passions són sensacions que ens permeten passar-nos hores i hores fent diversos esforços. Una passió també és quan notes que has aconseguit un repte, i la felicitat t’envaeix. Són felicitats úniques que només ens transmet allò que realment ens apassiona. Perquè just quan després de dies i dies d’entrenament i d’esforç surts a jugar ja res no importa.