La conquista

Rogerio Borges_3ème F LYCÉE COMTE DE FOIX

Era un noi no gaire respectat per la gent del poble, perquè els seus pares havien fugit per por de la primera conquista dels nòrdics. El noi solament volia que algú l’escoltés. Quan va fer quinze anys es va inscriure als exàmens per ser cavaller del seu poble. Després de treballar molt va aconseguir aprovar l’examen per ser cavaller. Van passar vuit anys. Quan uns desconeguts van atacar el poble. Aquella guerra va durar dos anys fins que el noi que ningú respectava va aconseguir defensar el seu poble. El rei del poble va recompensar el noi per la seva valentia en el combat. Ara el noi era la persona més respectada del seu poble.