Frustració

MARC TOHÀ GAVALDÀ_S3B COL·LEGI SANT ERMENGOL
La frustració és un sentiment que està relacionat amb la tristesa i la decepció. Sentim frustració quan no assolim un objectiu desitjat o si no tenim la possibilitat de fer o obtenir allò que volem. Si perdem l’ocasió de gaudir d’alguna cosa per no haver-hi posat prou interès, també.
La frustració normalment va acompanyada del sentiment de la ràbia, perquè moltes vegades aquesta frustració és comparable a un desengany i mai no estem preparats per afrontar els moments negatius que ens venen d’imprevist.
En funció de la gravetat de la frustració aquesta ens pot durar una estona, uns dies o ens pot acompanyar sempre més.