‘Vidae’

Francesca Raffaelli_3r D
EA 2a Ensenyança Ordino
(Edició 2018-2019)
En un moment rius, en un altre plores, t’enfades, estimes i t’il·lusiones. En aquest moment el que sento és angoixa. Sí, sé que estic morint, per decisió pròpia, és clar. Tothom té alts i baixos, depèn de qui més baixos que alts i més llàgrimes que somriures, com jo, ara. Hauria de lluitar contra la mort, però no vull. Segurament ningú s’ha adonat que era un camí que volia seguir, perquè no a tothom la mort el fa feliç; a mi, sí. Podria lluitar, però ja no puc, les ganes que tenia eren tantes que ja és massa tard. El meu cos es refreda a poc a poc, cada segon compta perquè estic més a prop de ser lliure i l’últim sospir és la clau.