El segle XXI

Nerea León Segura_3r B col·legi mare janer

Com sempre, a cada hora els utilitzaven i no els donaven cap importància, sempre n’hi havia alguns que tenien més categoria que els altres i a causa d’això als de categoria superior els tenien enveja.
Es creien els més populars del mercat encara que els altres pensaven que algun dia se’ls acabaria el protagonisme. Van passar els anys i la societat els seguia comprant, cada vegada eren més abundants. Les altres marques s’hi esforçaven però era en va. No hi havia res a fer. I així, va començar una guerra imparable fins avui dia, convertits en residus. Potser ens hauríem de repensar això de tenir els millors aparells electrònics.