Poca vista

Jan Gabriel Moline_3r C EA segona ensenyança d’Ordino

Què passaria si… un bon dia al matí en despertar-te no veiessis ningú a casa, si un cop esmorzant tranquil·lament a les notícies no aparegués ningú ni a la televisió ni a cap dels mitjans de comunicació actuals i, a més, per acabar de fer el dia rodó (en el sentit irònic, ja que un dia on no veus ningú no es pot considerar un dia rodó), en passar davant del mirall, el teu reflex no hi aparegués, només una impenetrable foscor al teu voltant? Això és el que anava pensant mentre obria la porta i sentia l’escalfor del sol. Feia anys que només en percebia l’escalfor, continuava pensant en sortir al carrer, ben agafat al seu gos pigall.