El ‘bullying’

Lara Pinto_3r D EA 2a Ensenyança Santa Coloma
Com pot ser? Com pot ser que no t’agradi només pel fet de ser negre? Com hi pot haver persones així, que es queixen de tot només pel color, la llengua, la religió, el país. Això és una mica estúpid, com és que les persones no es poden preocupar de la seva pròpia vida? Però sí que es perden la dels altres! Les persones creuen que el bullying no fa mal a ningú, és evident, ja que qui ho pateix és la víctima. No és poc el mal que fa. Moltes persones es suïciden per culpa de persones estúpides, sense vida, que no tenen res més a fer. Hi ha moltes formes de fer bullying, el físic, el verbal, el psicològic, el social, el ciberbullying…