Qui té el poder?

Mohamed El Mourabit_TSB LYCÉE COMTE DE FOIX

Possible situació. Ens plantegem el problema següent: un monjo, un rei, un ric i un soldat. El soldat té una espasa i el monjo, el ric i el rei volen convèncer el soldat de matar els altres dos salvant-se cadascun respectivament. La resolució és ben fàcil, tot dependrà del jove soldat. Si ens trobem en un regne, la possibilitat de victòria del rei és evident. Si el soldat és creient, el monjo té la possibilitat de guanyar. I si les altres anteriors condicions no es donen, guanyarà per eliminació el ric. Aquí es defineix com es desenvolupa el tipus de poder. Però la pregunta és: si tot depèn del soldat, qui té el poder?