I si…

Anna aumatell_3r A EA 2ª ENSENYANÇA ORDINO

… la nostra existència no és tal com pensem? I si… tot és un experiment? En aquesta vida tot és relatiu. I l’home creu que sap molt, però, i si… tots estem sent manipulats? No sabem fins a quin punt el nostre coneixement és cert o no. I si… no som més que rates de laboratori caminant per un circuit? I si… aquest circuit és allò que nosaltres anomenem destí? I si… la mort no és més que una via de sortida cap a un altre experiment? I si… l’amor i els diners no són més que obstacles al mig del nostre circuit per veure com reaccionem? Però si és el camí que hem de seguir, caminem. I si és el joc que hem de jugar, juguem.