La seva presència

Judith Font_3r B EA SEGONA ENSENYANÇA DE SANTA COLOMA

Quan el duia em recordava a ella, era com si fos al meu costat en tot moment. Tant en els bons com en els dolents, ella sempre era present. En cap moment me’l treia, tenia por que si no el tenia amb mi, quan fos gran no me’n recordés d’ella i això no m’ho podia permetre. A més a més el penjoll era preciós, això augmentava les ganes que tenia de portar-lo. Tenia molta por per si se’m trencava. El penjoll era de la meva àvia, ella va marxar i això és trist. Potser ella ja no hi és físicament amb nosaltres, però perdurarà per sempre. De petita, la xocolata era sinònim d’àvia, per això aquella massa marró seria la seva presència.

Perquè la gent insulta perquè sí

Enric Fernández_3r B EA SEGONA ENSENYANÇA DE SANTA COLOMA

Avui dia està molt generalitzat insultar els amics de maneres respectiva. Però la pregunta és: tothom sap per què les persones insultem? És clar que no. La immensa majoria de la població pensa que els insults serveixen per agredir verbalment algú. Però en realitat no, els insults serveixen perquè l’altra persona reflexioni. També depèn de quin insult utilitzis i de la manera en què els diguis. Els insults són alguna cosa que l’ésser humà té vist des dels principis dels temps. Alguns estudis han demostrat que les persones que insulten la gent ho fan per una raó, perquè de manera normal no es poden relacionar amb altra gent.