L’última vegada

Emma Drogué _3ème G lycée comte de foix

Eren les nou del matí i havia d’anar a mates. Abans, però, vaig anar a l’armariet a agafar la llibreta. Vaig arribar just a temps! Per primera vegada, el Joan va arribar tard i va seure al fons de l’aula. Al final de la classe, vaig sortir última i el vaig veure sol. Semblava molt trist. De nou, va tornar a arribar tard a classe i el professor no el va deixar entrar. Era molt estrany, perquè mai no arribava tard expressament. A l’hora del pati, el Joan estava prop de la porta de l’escola i quan va sonar el timbre, no va entrar. El vaig seguir amb la mirada: va anar al lavabo. Va ser l’última vegada que el vaig veure…