Destí

Liam Pijuan_3r B EA SEGONA ENSENYANÇA De SANTA COLOMA
Hi havia una vegada un home que cada dia sortia de casa seva, saludava el seu veí i anava a treballar.
–Però… –Es preguntava– Per què és sempre el mateix?
–Del cervell humà només utilitzem un 7% de la seva capacitat, l’altre 93% realment no està parat, sinó que està movent el temps i l’espai per guiar-nos a través del temps per construir la nostra història a partir de les accions que fem amb el 7% al qual tenim accés del nostre cervell. En fi, un dia més anant a treballar, saludant el veí…Construint el meu destí.