El Somni Somnífer

Denis Lopez _3r A EA 2a Ensenyança Sta Coloma

És un noi en un avió. Aquest noi es mareja molt –Homes, dones estiguin preparats que d’aquí a poc comencem l’enlairament. El noi estava tan nerviós que es va prendre la pastilla per adormir-se abans de temps, i al final no van poder enlairar-se. Ell es va quedar adormit sense adornar-se que tots se’n van anar. Es va despertar, va sortir tot adormit però es va adonar que tot era diferent, no hi havia ningú a l’aeroport. –Però que està passant aquí!? Apareix una persona desconeguda –Che, però qui sou vosaltres!? –Perdoni, què diu? Li va dir tot confús –Ah! vostè parla català? –Sí, obvi. Es van parar i li va explicar el que passava.