Sentiments

MARC DEU FONT_3r A EA Segona ensenyança d’Encamp
Passat. Pesat. Torracollons. Problemes. Discussions. Insults. Caos. Desordre. Interminable. Egoista. Convivència. Insuportable. Desinteressat. Malícia. Rancor. Detestació. Repugnància. Enemistat. Antipatia. Malvolença. Provocació. Ell. Germà. Finalment. Gran. Pesat. Marxa. Fora. Lluny. França. Tolosa. Residència. Universitat.
Present. Jo. Sol. Emoció. Entusiasme. Excitació. Content. Alegre. Il·lusió. Jugar. Manar. Gaudir. Lliure. Però. Temps. Mesos. Setmanes. Dies. Sensacions. Estranyat. Silenci. Solitud. Buit. Rar. Desperta. Sentiments. Enyorança. Tristesa. Inquietud. Avorriment. Atípic. Vomitar. Pensaments. Ràbia.
AMOR