Camins que es separen

Emma Arcelin _2n Artístic EA DE BATXILLERAT

És difícil saber quan tu i jo vam començar a canviar, a partir de quin moment ens vam tornar tan diferents. Veig com han evolucionat les nostres vides, potser una cap a millor, i l’altra cap a pitjor, no ho sé. I sento que aquells temps en què caminàvem paral·lelament han agafat una direcció que no té volta enrere. Totes aquelles decisions que vam prendre, algunes de bones, altres de dolentes, ens han fet arribar fins aquí, fins a un punt en què ja no ets la mateixa, en què ja no et reconec, així com tu no em deus reconèixer a mi. Tot és tan diferent ara, que és molt difícil saber quan tu i jo vam començar a canviar.