Temps

Pascal Mesina_2n Batxillerat Eco.  EA BATXILLERAT

Els anys… Unitats de temps tan llargues i curtes alhora. Curtes quan riem, curtes quan parlem. Llargues quan no hi ets. Llargues quan ets amb ell. Si el temps tingués un valor mesurable, quantitatiu, sospesable, podries callar-me ensenyant-me quant me n’has dedicat. Però l’afecte i el temps són independents. El frec pot fer l’afecte, però això no vol dir res. Qui va ser el pobre geni que barrejà amor i temps? Les melodies complicades, les meves composicions, han donat pas a versos simples i vans acords. Ambdós sabem que no em pertanys. Acabaràs marxant tu, com han marxat els anys.