La crisi? Un regal

Margot Llobera_TSB LYCÉE COMTE DE FOIX

La crisi és una oportunitat per a tots aquells     que saben lluitar. Com va dir una gran ment: “No podem pretendre que les coses canviïn si sempre fem el mateix.” Si no hi hagués crisi no hi hauria res a millorar ni a superar. Per tant, sense crisi no hi hauria reptes, i sense reptes, la vida és una rutina. És, doncs, en la crisi, en la ruptura de la rutina i en la voluntat de superar-se on apareix el progrés. I és en el progrés, que comporta un optimisme que es transmet a l’entorn, on trobem un dels pilars de la felicitat; aquell estrany sentiment que arreu acompanya i que tant de sentit dóna a la vida. Ara és el moment d’emprendre.