L’e-cigarreta

Ricardo Gonzalez_3r F EA 2A ENSENYANÇA ENCAMP

La cigarreta electrònica és un sistema inhalador que conté una resistència i una font elèctrica per escalfar i vaporitzar una solució aquosa. El seu objectiu és deixar de fumar baixant progressivament els nivells de nicotina. Actualment, existeixen cinc nivells de nicotina i diferents sabors, com la menta, la maduixa o el mateix sabor a tabac. Una empresa americana ha fet una anàlisi a dues marques líders i ha trobat substàncies molt perjudicials per a la salut: el dietil­englicol i la nitrosamina. Personalment, tinc dubtes, ja que hi ha molta polèmica i no sabem les conseqüències que tindrà a la llarga sobre la nostra salut.

Els professors

Carolina Soliva_3r F EA 2A ENSENYANÇA ENCAMP

A l’escola hi ha molts professors i cadascun és diferent. Tenim els professors que no saps per què, però et cauen bé, fins i tot sense conèixer- los gaire. Els que a la mínima et posen un negatiu o una nota a l’agenda. Els que penses que et tenen mania, els que et separen per demanar qualsevol cosa al company i finalment, els que creuen que la seva àrea és la més important i l’única que tenim. És a dir, són excessius amb els deures. Et posen feina per a l’endemà o per a dos dies després. A vegades, per a una setmana després, llavors et posen massa feina de cop, sense pensar que tenim 11 àrees, una vida social i activitats extraescolars.