Els professors

Carolina Soliva_3r F EA 2A ENSENYANÇA ENCAMP

A l’escola hi ha molts professors i cadascun és diferent. Tenim els professors que no saps per què, però et cauen bé, fins i tot sense conèixer- los gaire. Els que a la mínima et posen un negatiu o una nota a l’agenda. Els que penses que et tenen mania, els que et separen per demanar qualsevol cosa al company i finalment, els que creuen que la seva àrea és la més important i l’única que tenim. És a dir, són excessius amb els deures. Et posen feina per a l’endemà o per a dos dies després. A vegades, per a una setmana després, llavors et posen massa feina de cop, sense pensar que tenim 11 àrees, una vida social i activitats extraescolars.