L’e-cigarreta

Ricardo Gonzalez_3r F EA 2A ENSENYANÇA ENCAMP

La cigarreta electrònica és un sistema inhalador que conté una resistència i una font elèctrica per escalfar i vaporitzar una solució aquosa. El seu objectiu és deixar de fumar baixant progressivament els nivells de nicotina. Actualment, existeixen cinc nivells de nicotina i diferents sabors, com la menta, la maduixa o el mateix sabor a tabac. Una empresa americana ha fet una anàlisi a dues marques líders i ha trobat substàncies molt perjudicials per a la salut: el dietil­englicol i la nitrosamina. Personalment, tinc dubtes, ja que hi ha molta polèmica i no sabem les conseqüències que tindrà a la llarga sobre la nostra salut.