Justícia ?

Celia Soto_3r F EA SEGONA ENSENYANÇA ENCAMP
Considero que a vegades, hi ha determinades lleis i normes que són injustes. Dic injustes perquè hi ha lleis que m’avergonyeixen. El graffiti, per unes persones és un art, i per d’altres, és vandalisme. Per tant, il·legal. El toreig, per alguns, és un art i per d’altres, és un espectacle absurd que dóna mort públicament a un animal. En moltes ciutats és legal. Jo considero més raonable i just defensar una expressió artística que no fa mal a ningú, que no pas una afició taurina que causa un patiment innecessari a un animal.