Per què?

Gerard Buenache_1r DEP AEL C. DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Quina colla de ganduls… això no és un esport… quin poc esforç… només moveu una mà… això és un esport per als vells… amb aquest esport no arribaràs mai a ser famós… segur que ets molt dolent… Quan la gent em diu tot això, m’empipo perquè en realitat, per mi, sí que és un esport, és l’esport més practicat al món, és un esport on el teu propi rival et respectarà més que a les pròpies normes d’aquest esport… Per què la gent parla del que desconeix? Per què la gent parla malament quan no sap què és de veritat? Per què la gent parla malament quan no sap tot el que significa realment, per a mi, el tennis taula?